Posts Tagged as "blade runner"

Masa Kultury 2049

MASA KULTURY 2049

Wszyscy jesteśmy replikantami.

MASA KULTURY 72 – CZUPURNY EXPRESS

Słownik języka polskiego – czupurny «zawadiacki, wojowniczy»

MASA KULTURY 39 – EXPRESS INFINITE

  Śniegi znikają, a w Masie Kultury gadają.